Kategori: Anne – Çocuk

Anne çocuk arasındaki ilişki çocuğun gelecek yaşamındaki gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. Annesinin çocuğuna karşı sergilediği tavır çocuğun davranış biçiminin zamanla güzelleşmesine katkı sağlar. Sağlıklı iletişim anne ve çocuk arasındaki ilişkinin güzelleşmesi için kullanılan güzel bir ahlaktır. Aile içinde birbirine saygılı olan bireyler dış ortamda da kendini belli ederler.