Kategori: Trend

Herhangi bir şeye insanların çok fazla ilgi duyması ve onunla ilgilenmesi olarak söylenebilir. Trend olan herhangi bir şey genellikle kalıcı olmaz. Geçicidirler. Trendleri zamanın en ilgi çekici olayları belirler genelde. İnsanlar neye ilgi duyuyorlarsa onu görmek isterler. Bir şeyin trend olması için çok fazla insan tarafından bilinip takip edilmesi gerekir.