Kategori: Vitaminler

Vitaminler vücudun en küçük yapı taşı olan hücrelerin duvarlarından geçen ve kanın içerisinde sürekli olarak bulunan ihtiyaç halinde organların başvurduğu organik bileşiklerdir. Vitaminlere tüm insanlar ihtiyaç duyar ve DNA’nın bozulmasını korur. Vitaminler organik bileşikler olduğu için dışarıdan ek olarak da vücuda tahsil edilebilir.